نشست مشترک تخصصی تجاری ایران و آفریقا

باشگاه تعالی صادرات ایران و مرکز تجاری ج.ا.ا در غنا نشست مشترکی را با فعالان اقتصادی و تجار آفریقایی در حاشیه رویدادهای اجلاس ایران و آفریقا و ایران اکسپو به منظور معرفی فرصت‌های همکاری با آفریقا در تاریخ  1403/02/10 برگزار می‌نماید.

نشست مشترک تخصصی تجاری ایران و آفریقا
خانهمعرفی خدماتتماس