امضای توافقنامه همکاری مشترک مرکز تجاری و FairTrade در برگزاری سلسله نمایشگاههای آگروفود غنا

تواهم نامه
در تاریخ 20 خرداد 1403، مرکز تجاری ایران – غنا و شرکت fairtrade messe Gmbh آلمان (بعنوان برگزارکننده نمایشگاههای آگروفود در دنیا ) توافق نمودند که همکاری مشترکی را در برگزاری نمایشگاههای اگروفود داشته باشند و در خصوص نمایشگاه اگروفود غنا، مرکز تجاری ایران غنا بعنوان نماینده انحصاری و تنها مسیر حضور ایرانیان در این نمایشگاه خواهد بود.
خانهمعرفی خدماتتماس