نشست اختصاصی رئیس اتحادیه تجار غنا با باشگاه تعالی صادرات ایران

نشست تجاری

در تاریخ 6 اردیبهشت 1403، نشست اختصاصی میان رئیس اتحادیه تجار غنا و باشگاه تعالی صادرات ایران با حضور رئیس مرکز تجاری غنا در تهران برگزار شد. این نشست با هدف تقویت روابط تجاری بین دو کشور و بررسی فرصت‌های صادرات و واردات جدید بین ایران و غنا صورت گرفت.

در این نشست، رئیس اتحادیه تجار غنا بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان غنا و ایران تأکید کرد و اظهار داشت که غنا می‌تواند از تجربیات و توانمندی‌های صنعتی و تکنولوژیکی ایران بهره‌مند شود. وی به مزیت‌های تجاری غنا، نظیر منابع غنی طبیعی و بازار مصرف بزرگ اشاره کرد و از همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف همچون کشاورزی، فناوری اطلاعات و صنایع معدنی استقبال کرد.

از سوی دیگر، رئیس باشگاه تعالی صادرات ایران، به ظرفیت‌های صادراتی ایران در زمینه‌هایی چون پتروشیمی، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت که ایران آمادگی دارد تا با انتقال فناوری و دانش فنی به غنا، زمینه‌های همکاری اقتصادی را گسترش دهد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد مکانیزم‌های تسهیل‌کننده تجارت، نظیر خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی، تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر لزوم تدوین نقشه راهی جامع برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردند و توافق کردند که هیئت‌های تجاری متقابلاً از دو کشور بازدید کنند تا زمینه‌های جدید همکاری شناسایی و اجرایی شوند. این نشست، گامی مهم در جهت تقویت پیوندهای تجاری و اقتصادی بین ایران و غنا به شمار می‌آید.

خانهمعرفی خدماتتماس