تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک سینا برای اولین بار

همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک سینا با امضاء تفاهم نامه همکاری مقامات ارشد دو مجموعه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، برای اولین بار تفاهم نامه همکاری مابین سید امیر برهانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و غلامرضا فتحعلی مدیر عامل بانک سینا  در محل بانک سینا به امضاء رسید.
سید امیر برهانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این جلسه با تشریح خدمات، فعالیت ها و ظرفیت های  صندوق، از عزم جدی این مجموعه جهت همکاری بیشتر با سیستم بانکی  برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور خبر داد. وی افزود،  همکاری های مشترک دو مجموعه می تواند بخش عمده ای از  مشکلات مالی تجار و فعالین اقتصادی را مرتفع نماید.

فتحعلی مدیر عامل بانک سینا  ضمن استقبال از امضاء یاداشت تفاهم نامه مذکور، ظرفیت های دو مجموعه را بسیار ارزشمند و قابل توجه دانست و افزود همکاری مشترک این دو مجموعه می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در حوزه صادرات غیر نفتی باشد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل دوجانبه در حوزه های بانکی و بیمه ای، آغاز این همکاری را نشانه عزم واراده مدیران دو مجموعه جهت گسترش صادرات غیر نفتی کشور دانست.

خانهمعرفی خدماتتماس