حکم مهدی نیازی به عنوان قائم مقام وزارت صمت

حکم مهدی نیازی

حکم مهدی نیازی به عنوان قائم مقام وزارت صمت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی نیازی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی وزرات صمت منصوب و جانشین محمد صادق مفتح کرد.به نقل از خبرگزاری تسنیم: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی نیازی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی وزرات صمت منصوب و جانشین محمد صادق مفتح کرد. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی نیازی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی وزرات صمت منصوب و جانشین محمد صادق مفتح کرد. نیازی پیش از این نیز معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت.(منبع: خبر گزاری تسنیم)