تامین کالا

تامین کالا یکی از مهمترین بخش ها در تجارت می باشد. تجارت ممکن است داخلی باشد و یا خارجی. وقتی به فروش مستمر در تجارت نگاه میکنیم باید مطمئن شویم که آیا در این بخش توانایی کافی برای اینکه نیاز خریدار ویا بازار هدف را بر‌‌طرف کنیم داریم یا خیر؟

در اصل مقدار محصول و یا میزان خدماتی است که از طرف فروشنده به خریدار طی یک مدت زمان مشخص داده می‌شود.

قرارداد‌ها‌یی که بین فروشنده و خریدار تنظیم و بسته می‌شود، یک بند به عنوان تامین کالا وجود دارد که در آن تمام نکات چه از نظر تامین محصول و چه از نظر پرداخت مالی درج شده است.

این موضوع صرفا به این معنا نیست که کالا‌ی خود را تولید کرده و انبار کنیم، تامین کالا به این معنی است که میزان تولید و یا ارائه خدمات در مدت زمان مشخص شده برای فروشنده چقدر هست و تقاضای بازار هدف چقدر می‌باشد. که در بخش  توانمند سازی  صادراتی به آن پرداخته می‌شود.

از دیگر مباحث در این بخش، نحوه تامین می‌باشد که خریدار بداند چه محصولی را در چه مدت زمانی باید سفارش دهد و چگونه به دست خریدار خواهد رسید.

انواع تامین محصول به پنج بخش مهم تقسیم می‌شود.  این پنج بخش عبارتند از بلند مدت، کوتاه مدت، مشترک، کامپوزیت، عرضه بازار.

تامین کالا

قرار داد تامین کالا

قرارداد های تامین کالا به گونه های مختلفی بین طرفین بسته می‌شود. یکی از عواملی که نوع این قرارداد را عوض می‌کند نوع تجارت می‌باشد(داخلی یا خارجی)، بازار هدف، نوع محصول و غیره. از نوع های قرارداد‌های تامین کالا میتوان به قرار داد‌های قطعی، قرارداد‌های مشارکتی(با رویکرد بازرگانی یا حق العمل کاری)، قرارداد‌های امانی اشاره کرد.

خانهمعرفی خدماتتماس