ثبت شرکت داخلی و خارجی

ثبت شرکت داخلی و خارجی در هر کشور به نظام قانونی و مقررات آن کشور بستگی دارد.

ثبت شرکت در مبحث صادرات بیشتر برای تولید کننده ها حائز اهمیت می باشد، اما گاهی این نیاز را هم خریداران نیز احساس می‌کنند. بعضی اوقات نیاز است برای تبادلات مالی و تثبیت هویت خود یک فیس حقوقی در آن کشور ایجاد شود.

معمولا برای این کار باید مدت زمان قرارداد زیاد باشد یعنی تجارت بلند مدت باشد و یا حجم تجارت زیاد باشد.

امور مناقصه و مزایده در داخل و خارج از ایران نیاز به داشتن هویت حقوقی ثبت شده و رسمی دارد، لذا جهت دریافت و ارسال اسناد مناقصات و مزایدات بایستی این شخصیت حقوقی را منطبق بر استاندارد های ایران و غیر ایران ایجاد کرد.

برای دستیابی به اسناد فوق الذکر که می تواند یکی از اهداف سود آور  در شرکت های خصوصی باشه بایستی مبنا و اصول تأسیس شرکت و شخصیت حقوقی بازرگانی و تولیدی را رعایت کرد . با توجه به شناخت عمیق باشگاه تعالی صادرات ایران از قوانین دستی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و کشور های مختلف در سراسر دنیا، می توانیم در کنار تولیدکنندگان ایرانی موضوع ثبت شرکت در ایران و خارج ایران را در حالت امن و درستی به سرانجام برسانیم.

یادآور می شویم اگر عملیات ثبت شرکت با رعایت قوانین و نکات ثبتی حقوقی محقق نشود در آینده بسیار نزدیک چالش های قراردادی، مالی و در کل مشکلات claim  ( دبه – ادعا ) را درگیر خواهید شد. برای طی کردن مراحل ثبت شرکت بایستی اسناد و مدارک هویتی اعضای شرکت و اموال منقول و غیر منقول شرکت و نیز سرمایه اولیه همراه با تعیین شرکای استراتژیک به صورت دسته بندی شده به نماینده باشگاه تعالی صادرات ایران تحویل شده و تا پایان مراحل ثبتی همراه کارشناس می‌باشد.

ثبت شرکت خارج از کشور

ثبت شرکت خارج از کشور گاهی با مشکلاتی مواجه خواهد شد که ریشه این مشکلات از قوانین آن کشور می باشد. در این مرحله کارشناسان خبره حقوق بین الملل باشگاه تعالی صادرات ایران که بر قوانین قاره ها و کشور ها مسلط می‌باشد به شما کمک کرده و راه حل هایی قانونی پیش روی شما قرار خواهند داد، تا به راحتی شرکت خود را در کشور مورد نظر ثبت کنید.

ثبت شرکت فقط برای تبادلات مالی و یا حجم زیاد معاملات نمی‌باشد. ثبت شرکت باعث اعتماد سازی بین طرفین نیز می‌باشد.

ثبت شرکت داخلی و خارجی