نشست مشترک تخصصی تجاری ایران و آفریقا

نشست مشترک تخصصی تجاری ایران و آفریقا

باشگاه تعالی صادرات ایران و مرکز تجاری ج.ا.ا در غنا نشست مشترکی را با فعالان اقتصادی و تجار آفریقایی در حاشیه رویدادهای اجلاس ایران و آفریقا و ایران اکسپو به منظور معرفی فرصت‌های همکاری با آفریقا در تاریخ  1403/02/10 برگزار می‌نماید.

فرم ثبت نام

اطلاعات بانکی جهت واریز وجه بسته پیشنهادی

بانک کشاورزی سعادت آباد تهران
حساب جاری شرکت مدیریت صادرات پیشگامان آتی
شماره شبا
IR620160000000000984611089
شماره حساب
984611089
شماره کارت
6037707000337398

اطلاعات بانکی جهت واریز وجه بسته پیشنهادی

بانک کشاورزی سعادت آباد تهران
حساب جاری شرکت مدیریت صادرات پیشگامان آتی
شماره شبا
IR620160000000000984611089
شماره حساب
984611089
شماره کارت
6037707000337398