There is nothing to show here!
Slider with alias xtra_home_business_2 not found.

اعزام هیات تجاری اقتصادی به غرب آفریقا

همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا کلیک نمایید.

اعزام هیات تجاری اقتصادی به غرب آفریقا

باشگاه تعالی صادرات ایران

  • ارئه خدمات نوین و هوشمند تسهیل‌گری با هدف شتابدهی صادراتی
  • خلق فرصت‌های کسب و کار در صدور خدمات فنی مهندسی
  • تولید و توسعه شبکه تجاری گسترده داخلی و خارجی
  • تجاری‌سازی توان و خلاقیت‌های دانش بنیان

خدمات صادراتی

بازاریابی و مارکتینگ

بازاریابی و مارکتینگ

مالی و پولی

مالی و پولی

IEPC

تعالی و رشد صادرات در دستان بانفوذ متخصصان امر آن بوده که بتوانند پاسخگو و متحول کننده این حوزه باشند. تمامی صنایع فعال ایران و تمامی فعالان اقتصادی شامل بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی می توانند در این مجموعه تجلی صادرات کالا و خدمات خود را محقق کرده و ببینند. صادرات مستمر توان ایرانی، قطع به یقین حاصل دریافت و ارائه خدمات تخصصی و بنیادی در امر صادرات است که با این منظور، کارشناسان ویژه ما توانسته اند این مسیر را هموار سازند. تعالی صادرات بمعنای افزایش چشمگیر آن در سطح کشور ایران است و نه افزایش اندک و از اجبار، بنابراین با چنین زیرساخت تخصصی در امور صادرات و واردات می توانیم تعالی بلندمرتبه توان صادرات کشورمان را رقم بزنیم.

MadeInIran

madeiniran، توان و تلاش ایران برای همگان، در صورتی قابل ارائه است که تداوم یکسان داشته و از سوی دیگر با نیاز بازار هدف همسو باشد. بهترین محصولات جهت صادرات زمانی پرفروش در بازار هدف هستند که ساختار تولید درست و سازوکار تجاری درست داشته باشند. ایران مفتخر به داشتن ظرفیتهای بالقوه و بالفعل متخصصان ایرانی است که توانسته در بازارهای جهانی سهم ارزشمندی را به خود اختصاص دهد.