مرکز تجاری ایران در کازان

کازان پایتخت بزرگترین شهر جمهوری تاتارستان روسیه است. این شهر با جمعیتی بالغ بر 1,243,500 نفر ششمین شهر پرجمعیت روسیه است. کازان یکی از بزرگترین مراکز مذهبی، اقتصادی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی روسیه است. کازان در محل تلاقی رودخانه های ولگا و کازانکا در روسیه اروپایی قرار دارد و در حدود 715 کیلومتری شرق مسکو قرار دارد. کرملین کازان یک میراث جهانی است. هزاره کازان در سال 2005 جشن گرفته شد. در آوریل 2009 اداره ثبت اختراع روسیه به کازان این حق را اعطا کرد که خود را به عنوان پایتخت سوم روسیه انتخاب شد و هنوز هم از آن به عنوان پایتخت ورزشی یاد می‌شود.