مرکز تجاری ایران در کازان

کازان پایتخت بزرگترین شهر جمهوری تاتارستان روسیه است. این شهر با جمعیتی بالغ بر ۱,۲۴۳,۵۰۰ نفر ششمین شهر پرجمعیت روسیه است. کازان یکی از بزرگترین مراکز مذهبی، اقتصادی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی روسیه است. کازان در محل تلاقی رودخانه های ولگا و کازانکا در روسیه اروپایی قرار دارد و در حدود ۷۱۵ کیلومتری شرق مسکو قرار دارد. کرملین کازان یک میراث جهانی است. هزاره کازان در سال ۲۰۰۵ جشن گرفته شد. در آوریل ۲۰۰۹ اداره ثبت اختراع روسیه به کازان این حق را اعطا کرد که خود را به عنوان پایتخت سوم روسیه انتخاب شد و هنوز هم از آن به عنوان پایتخت ورزشی یاد می‌شود.

نمایش ویدیو درباره ویدیو معرفی کازان