افتتاح اولین مرکز عملیات امنیتی فرماندهی صنعت مالی آفریقا (FICSOC) در غنا

به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، دکتر محمودو باومیا معاون رئیس جمهور غنا، در تاریخ 24 مه 2023، اولین مرکز عملیات امنیتی فرماندهی صنعت مالی آفریقا (FICSOC) را برای بانک مرکزی این کشور که توسط شرکت بومیVirtual InfoSec، با هدف مقابله با تهدیدات امنیت سایبری در بخش مالی این کشور اجرایی گردیده است، افتتاح کرد.

FICSOC به عنوان یک پلت فرم، برای به اشتراک گذاری اطلاعات تهدیدهای سایبری ایجاد گردیده است که با اتصال تمام بانک های غنا به آن، باعث ایجاد انعطاف پذیری امنیت سایبری در برابر تهدیدات سایبری و امنیت اطلاعات مالی می‌گردد و به طور کامل توسط بانک مرکزی غنا BoG مدیریت می‌شود.

خانهمعرفی خدماتتماس