افزایش قیمت سوخت در پنجره بعدی قیمت گذاری COPEC

افزایش قیمت سوخت در پنجره بعدی قیمت گذاری COPEC

به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اتاق مصرف کنندگان نفت (COPEC) افزایش حاشیه ای قیمت سوخت را در پنجره بعدی قیمت گذاری پیش بینی کرده است.

به گفته آقای دانکن آموآ، دبیر اجرایی COPEC، انتظار می رود قیمت بنزین و گازوئیل بین 2 تا 5 درصد نسبت به قیمت های فعلی در جایگاه‌های عرضه سوخت افزایش یابد.

وی اظهار داشت: افزایش فرآورده‌های نفتی ناشی از کاهش ارزش پول داخلی سدی در برابر ارز اصلی تجاری دلار است. او با این حال خاطرنشان کرد که قیمت گاز مایع (LPG) بدون تغییر باقی می ماند.

خانهمعرفی خدماتتماس