غنا با صندوق بین المللی پول موافقت خواهد کرد

توافق غنا با صندوق بین المللی پول

به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، پارلمان غنا جمعه گذشته لوایح مالیات بر درآمد معوق (لایحه اصلاحیه مالیات غیر مستقیم 2022، لایحه مالیات رشد و پایداری 2022، لایحه اداره درآمد غنا 2022 و لایحه اصلاحیه مالیات بر درآمد 2022) که به عنوان بخشی از اقدامات دولت برای افزایش درآمد ارائه شده بود، را تصویب کرد.این اقدام بعد از برنامه تبادل بدهی داخلی و اصلاح بدهی‌های خارجی، جدیدترین گام دولت غنا در راه دریافت وام از صندوق بین المللی پول است که قبلا ًدر توافقنامه سطح کارکنان به تصویب رسیده است.