برگزاری مجمع تجاری سوئیس-غنا در زوریخ

برگزاری مجمع تجاری سوئیس-غنا در زوریخ

به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آقای اندروز نوریس وود، مدیر اجراییAlan Showbiz & Cargo Services، به عنوان میزبان اصلی اعلام کرد قرار است یک رویداد سه روزه با عنوان “مجمع تجاری سوئیس-غنا 2023” با موضوع: “دیاسپورای غنا به عنوان منبعی برای ترویج سرمایه گذاری تجاری، فرهنگ، گردشگری و موسیقی” با تمرکز بر روابط تجاری غنا و سوئیس از 23 ژوئن تا 25 ژوئن در شهر های گلاتبروگ و زوریخ سوئیس برگزار شود.

او همچنین اشاره می‌کند که این رویداد قصد دارد یک پلتفرم بزرگ برای صاحبان مشاغل و کارآفرینان برای ملاقات با سرمایه‌گذاران و پرورش ایده‌های تجاری برای رشد اجتماعی-اقتصادی ارائه دهد.

به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آقای اندروز نوریس وود، مدیر اجراییAlan Showbiz & Cargo Services، به عنوان میزبان اصلی اعلام کرد قرار است یک رویداد سه روزه با عنوان “مجمع تجاری سوئیس-غنا 2023” با موضوع: “دیاسپورای غنا به عنوان منبعی برای ترویج سرمایه گذاری تجاری، فرهنگ، گردشگری و موسیقی” با تمرکز بر روابط تجاری غنا و سوئیس از 23 ژوئن تا 25 ژوئن در شهر های گلاتبروگ و زوریخ سوئیس برگزار شود.

او همچنین اشاره می‌کند که این رویداد قصد دارد یک پلتفرم بزرگ برای صاحبان مشاغل و کارآفرینان برای ملاقات با سرمایه‌گذاران و پرورش ایده‌های تجاری برای رشد اجتماعی-اقتصادی ارائه دهد.