جذب سرمایه گذاران دانمارکی و سوئدی برای ورود به بازار آفریقا توسط غنا

به گزارش خبر گزاری معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آقای کوجو اوپونگ انکروما، وزیر اطلاعات غنا، طی سخنانی در یک سمینار تجاری که با حضور مقامات دولتی غنا و نمایندگان کشورهای دانمارک و سوئد در اکرا برگزار شد، بر پتانسیل کسب و کارهای بین المللی و موقعیت استراتژیک غنا به عنوان دروازه ای برای ورود به بازار وسیع آفریقا برای گسترش دامنه فعالیت های خود تاکید کرد.

آقای انکروما اظهار داشت: غنا تنها سکوی پرتابی است که بتوان به بیش از یک میلیارد نفر در بازار آفریقا دسترسی داشت و با تاکید بر همسویی منافع بین هیئت تجاری دانمارکی/سوئدی و غنایی، اشتیاق خود را برای همکاری بالقوه ابراز کرد.

وی همچنین با اشاره به حوزه‌هایی از جمله خدمات آب و فاضلاب، خدمات بهداشت دیجیتال و سرمایه ‌گذاری خصوصی، خاطرنشان کرد که این حوزه‌ها با اهداف غنا برای دسترسی به آب پاک و استفاده از جمعیت جوان در حال رشد کشور همسو هستند.

خانهمعرفی خدماتتماس