درآمد3.4 میلیارد دلاری غنا از گردشگری

گردشگری غنا

به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه،به گزارش تارنمای خبری thebftonline.com، وزارت فرهنگ و هنر گردشگری (MoTAC) و اداره گردشگری غنا (GTA) برای سال عملیاتی 2023، 1.2 میلیون نفر بازدیدکننده بین المللی را هدف گذاری کرده اند.

این وزارتخانه همچنین تعداد گردشگران داخلی برای سال 2023 را 1.2 میلیون نفر پیش بینی کرده است.

دکتر ابراهیم محمد اول وزیر گردشگری، که در مراسم معرفی گزارش گردشگری 2022 و جشن پنجاهمین سالگرد رونمایی GTA با نشریه B&FT مصاحبه کرد، گفت: «از هدفی که ما تعیین کرده‌ایم، درآمد تخمینی حدود 3.4 میلیارد دلار در سال 2023 در مقایسه با درآمد 2 میلیاردی در سال 2022 ایجاد خواهد شد».

خانهمعرفی خدماتتماس