بزرگترین کارخانه تولید شکر در غنا

تولید شکر در غنا

به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بزرگ ترین کارخانه تولید شکر در غنا به دست سرمایه گذاران چینی احداث خواهد شد. ساخت این کارخانه از ژوئن 2023 آغاز و در سال 2024 به پایان خواهد رسید.

موقعیت جغرافیایی این کارخانه واقع در غرب آفریقا، کشور غنا و محله باندا در بونو می باشد.

خانهمعرفی خدماتتماس