همکاری آفریقای جنوبی با غنا در بخش مسکن

به گزارش  معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، وزارت کار و مسکن و وزارت سکونت گاه‌ های انسانی آفریقای جنوبی تصمیم گرفته ‌اند برای پیشبرد توسعه در زمینه ‌های حیاتی مسکن، سکونت‌ گاه ‌های انسانی و توسعه شهری در هر دو کشور همکاری کنند.

این تعهد زمانی انجام شد که وزیر مسکن و سکونت گاه‌های انسانی آفریقای جنوبی، خانم Mmamoloko ، چهارشنبه گذشته برای یک دیدار دوجانبه با فرانسیس آسنسو – بواکیه وزیر کار و مسکن غنا در اکرا ملاقات کرد.

انتظار می‌ رود که خانم Kubayi به عنوان بخشی از سفر کاری خود با نانا آدو دانکوا آکوفو-آدو رئیس جمهور غنا نیز ملاقات نماید.

وی گفت که دولت آفریقای جنوبی آماده است تا برای حل مشکلات بی شمار در تحویل مسکن در غنا با دولت این کشور مشارکت نماید.

خانهمعرفی خدماتتماس